Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našej obci.

_______________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Lúčna 188,  059 42 Gerlachov

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:00 – 10:45    – biblické štúdium – sobotná škola

11:00 – 12:00   – kázanie z Božieho slova

14:00 – 15:00 – odpoľudňajšia bohoslužba

________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Jozef Pist

e-mail: jpist@casd.sk

mobil: +421 907 915 055

_______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V GERLACHOVE?

GPS súradnice: 49.0986663; 20.2010269