Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našej obci.

_______________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Lúčna 188,  059 42 Gerlachov

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 10:45    – biblické štúdium – sobotná škola

11:00 – 12:00   – kázanie z Božieho slova

________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Milenko Vučetić

e-mail: mvucetic@casd.sk

mobil: +421 915 693 890

_______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V GERLACHOVE?

GPS súradnice: 49.0986663; 20.2010269